Jump to content
OPEL FÓRUM

Etikai szabályzat, moderáció


Recommended Posts

Az Opel Autós Fórum moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a 8. pontban foglaltak, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

Az Opel Autós Fórum összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a MOTE; MVOK felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:

- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,

- üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,

- tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

A moderátorok tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a Moderálás rovatban tájékoztatják a felhasználókat.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében az Etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a "válasz erre" funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik az Etikai szabályzatot, nem célszerű magában az adott rovatban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Etikai szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt Privát üzenet formájában, illetve a Moderálás topikban.

Hozzászólások törlése

a.) Jogsértő hozzászólások.

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

b.) Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. "IRL adatokat") tartalmazó hozzászólások

Kivételt képeznek azon esetek, amikor az üzemeltető fórumain az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra, valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

c.) Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások.

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

d.) A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó trágár hozzászólások.

e.) A jó ízlést, sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú Web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

f.) Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető.

Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető rovat, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla nyitott rovatot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai szabályzatba.

Témaromboló hozzászólások

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek ( hozzászólásonként max 2 db 800 x 600 vagy 3 db 640 x 480 kép, a többi link..>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott BB-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott fórumcsoportra, fórumra, vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a fórumok adminisztrátorai az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes fórumra vonatkozóan is, összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésével együtt.

Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése

Indokolt esetben egyes regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését. Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórumok olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt nick" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót, beolvasztva a hozzászólásokat ezen gyűjtőnév többtízezer hozzászólásába.

A kérés teljesítéséről a fórum moderátorai döntenek. Amennyiben több témát érint a regisztrált felhasználó kérése, abban az esetben a MOTE, vagy a fórumok adminisztrátorai döntenek.

Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

a.) Áthelyezés

A moderátorok azokat a rovatokat (topicokat), amelyeket véleményük szerint nem a rovat (topic) tartalmának megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő fórumokba.

b.) Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témára nyitott rovatokat (topicokat) a moderátorok összevonják. Az ebben érintett rovatokat (topicokat) az elsőként indítottba illesztik be.

Módosítva 2007.06.07. by Fórumadmin

Hozzászólás linkje
Megosztás:
  • 1 year later...

Moderálási alapvelvek

Az opelforum.hu fórum oldalain megjelenő tartalmakért a szerkesztőség kétféle felelősségét vállal.

Felelősségünk korlátlan minden szerkesztett és fizetett tartalom esetében, ugyanakkor korlátozott a felhasználói tartalom esetében.

Szerkesztett tartalomnak tekintünk minden információt, amely a szerkesztőség munkatársainak közvetlen részvételével kerül közlésre. A szerkesztett tartalmakra korlátozás nélkül alkalmazhatóak a sajtóra, nyilvános közlésre vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetőleg az 1986. évi II. törvény a sajtóról vonatkozó rendelkezései.

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe alapján a Fórumokban közölt szövegeket nem tekintjük szerkesztett tartalomnak, így ezekért az opelforum.hu fórum csak korlátozott felelősséget visel. E szövegek a társadalmi nyilvánosság sajátos formáját képviselik, melyekre a sajtóra vonatkozó jogszabályok csak korlátozottan alkalmazhatóak. A Fórumokban olvasható szövegek nem az opelforum.hu fórum információi, véleményei, azokat a szerkesztőség nem ellenőrizte.

Az opelforum.hu fórum fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbség jogok), illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, ha tudomására jutnak. Ha véleménye szerint a fenti ismérveket kimerítő hozzászólást lát valamelyik topikban, kérjük jelezze a fórum adminisztrátorainak.

Tudomásul vesszük, hogy az opelforum.hu fórum feladata, hogy a Fórumokban megjelenő, egyértelműen jogsértű tartalmakat - amint azokról tudomást szerzünk - eltávolítsuk. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy a kifogásolt tartalmakkal kapcsolatban az elsődleges kezelési forma az ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése legyen.

A moderálásra vonatkozó egyéb tudnivalók és alapelvek


- Tilos engedély nélkül autós és számítástechnikai termékeket, szolgáltatást nagy mennyiségben -kereskedelmi céllal -reklámozni!
- a moderálás lehetőségét fenntartom, egyes esetekben él(het)ek is vele.
- a szekciód tartalmáért mind témák, mind pedig hozzászólások tekintetében Te vagy a felelős, a Szabályzatokat be kell tartanod, és tartatnod.
- Mások szólásszadságának csorbítására alkalmas hozzászólások, fenyegetés, személyeskedés, rágalmazás, emberi méltóság megsértése, a vitapartner lejáratása, szidalmazása, minősíthetetlen hangnem.
- sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő valamint bármilyen más módon jogsértő hozzászólások
- Üres hozzászólások, illetve a véletlenül duplán beírt hozzászólások egyike.
- Moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása.
- A kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy off-topic hozzászólások.
- Tilos a folyamatos témaromboló, másokat folyamatosan alpári módon kioktató hozzászólás.
- Céltalanul vitát szító hozzászólások.
- A szándékosan nagyméretű képek, szövegfájlok indokolatlan felmásolása ami a rendszer működését lényegesen lassítja.
- A moderálással és szerkesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket kifejezetten az erre a célra létrehozott "Moderálás" topicban lehet beírni, ellenkező esetben törlésre kerülnek.
- Bárki személyes adatának (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás) engedély nélküli közzététele.
- Szándékos flood és reklám esetén. Ha kérdésed vagy mondanivalód van, azt 1 témába tedd be, a többit törölni fogjuk.

Hozzászólás linkje
Megosztás:
Guest
Ez a téma már lezárult.
×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.