Jump to content
OPEL MAGAZIN és TUDÁSTÁR

Elektronikák, elektromos kérdések


uhuhu
 Share

Recommended Posts

Motortér vezérlő egység.

A motortér elektronika modul (Underhood Electrical Center, UEC)

1. Motortér elektronika modulA biztosítékdoboz elöl balra található a motortérben.

Az UEC működésének leírása

Az UEC a motortérben az akkumulátor közelében elhelyezett központi modul, amely biztosíték- és relédobozt, valamint vezérlőkészüléket tartalmaz. A vezérlőkészülék az LS CAN buszon keresztül kommunikál a busz többi résztvevőjével. Az UEC vezérli többek között az első világítást, az ablaktörlőt és a kürtöt. Különböző érzékelők (pl. fékfolyadékszint érzékelő) adatai kerülnek beolvasásra, és az értékeket az UEC busz-információként továbbítja.

Ablaktörlő művelet

Az UEC a következő vezérelt komponensek központja:

Első ablaktörlő relé
4 törlési fokozat (érintő-törlés, szakaszos törlés, lassú törlés, gyors törlés). Ha a vezető felöli ajtó kinyitásakor a gyors fokozat működik, a törlő automatikusan a lassú fokozatra áll vissza. Ez a művelet programozható.
Eső/fényérzékelő
Intervallum-funkció (esőérzékelővel felszerelten)
Az ablaktörlő szerviz-állása: A gyújtás kikapcsolása és a "0" helyzetbe állítása után az ablaktörlő kapcsoló működtetésével a CIM-ben beállítható a szerviz-állás (pl. az ablaktörlő cseréjéhez).
Hátsó ablaktörlő
Első szélvédőmosó
Hátsó szélvédőmosó (ha túl alacsony a szélvédőmosó feltöltési szintje, a hátsó ablakmosó berendezés nem működik)
Fényszórómosó berendezés (ha túl alacsony a fényszórómosó feltöltési szintje, a fényszórómosó nem működik)
Külső világítás funkció

A megfelelő jel vétele után a következő műveletek kerülnek vezérlésre:

Irányjelző művelet
Bal / jobb parkolólámpa
Helyzetjelző lámpa
Tompított fény
Nappali világítás (az országtól függően programozható)
Automatikus világítás (eső- / fényérzékelő felszereltség esetén)
Figyelmeztetés a bekapcsolt világításra (mindaddig szól a figyelmeztető hangjelzés, amíg a vezető felöli ajtó és a kulcs kihúzása setén ki nem kapcsolják a helyzetjelzőt vagy a tompított fényt).
Vészvilágítás (ha a gyújtás be állásában nincs vagy olvashatatlan az UEC-en a busz-információ, bekapcsol a tompított fény és a helyzetjelző)
Útmegvilágítás, "Follow Me Home" művelet (a fénykürt karját kihúzott kulccsal, kikapcsolt világítással és a vezető felöli ajtó kinyitása mellett működtetve az UEC kb. 30 percre bekapcsolja a tompított fényt, a hátrameneti lámpát és a hátsó lámpákat)
Fényszóró: Az UEC csak akkor kapcsolja be a fényszórót, ha a tompított fény bekapcsolásra került. (Eső- / fényérzékelővel ellátott gépkocsik esetében csak akkor lehet bekapcsolni a fényszórót, ha az érzékelő "éjszakai" állapotot jelez, a tompított fény bekapcsolásra került, és jár a motor)
A fényszóró működtetéséhez két programozható lehetőség áll rendelkezésre: A: A fényszóró bekapcsolásakor az UEC kikapcsolja a tompított fényt. B: A fényszóró és a tompított fény együtt világít
Fénykürt (figyelem: Kihúzott kulcsnál és nyitott ajtó mellett ugyanez a kapcsoló szolgál az útmegvilágítás bekapcsolására)
Ködlámpa (csak bekapcsolt gyújtással és a helyzetjelző vagy a tompított fény bekapcsolása mellett működik.
Izzóellenőrzés
További ellenőrzési műveletek

1. Hűtőfolyadékszint érzékelő
2. Külső hőmérséklet érzékelő
3. Fékfolyadékszint érzékelő
4. Fedélzeti hálózati feszültség
5. Fékbetétkopás érzékelő
6. "Járó motor" jel
7. Hátrameneti fokozat kapcsoló

  • Like 1
Link to comment
Megosztás:

Hátsó csomagtér vezérlő egység

Hátsó elektronika modul (REC)

A hátsó elektronika modul (Real Electrical Center, REC) a csomagtérben baloldalt a szerviz-csappantyú mögött balra található központi modul, amely biztosíték- és relédobozt, valamint vezérlőkészüléket tartalmaz. A vezérlőkészülék az LS CAN buszon keresztül kommunikál a busz többi résztvevőjével. A REC vezérli többek között a hátsó világítást, a hátsó ablaktörlőt, a központi zárat és az elektromos ablakemelőt. Különböző érzékelők (pl. üzemanyagtartás töltöttségi szint) adatai kerülnek beolvasásra, és az értékeket a REC busz-információként továbbítja.

A megfelelő jel vétele után a következő műveletek kerülnek vezérlésre:

Villogó

Utánfutó világítás

Vészvillogó

Hátramenet lámpa

Bal / jobb parkolólámpa

Féklámpa

Helyzetjelző lámpa

Hátsó ködlámpa

Nappali világítás

Út megvilágítása (Follow Me Home)

Vészvilágítás

Izzóellenőrzés

Belső világítás

Központi zár

Elektromos ablakemelő művelet (a REC felelős az elektromos ablakemelőkért, ésd közvetlenül vezérli az ajtókban az összes állítómotort).

Riasztóberendezés művelet (a REC soros UART-porton keresztül kommunikál az ultrahangos riasztórendszerrel, illetve a riasztószirénával).

További műveletek

Üzemanyagtartály feltöltöttségi szintje, a REC beolvassa az üzemanyagszint érzékelője által szolgáltatott adatot, és a buszra küldi azt.

Utánfutó-modul: a REC-re feldugható az utánfutó-modul, azután erre csatlakozik az utánfutó-csatlakozó kábelkészlete. Amikor a REC felismeri, hogy valóban megtörtént az utánfutó csatlakoztatása, megfelelő információt küld a buszra, vezérli az utánfutó lámpáit, és az utánfutóknál is elvégzi az izzók ellenőrzését. Az utánfutó hátsó ködlámpái és tolatólámpája mindazonáltal nem kerül ellenőrzésre, mivel a kereskedelemben kapható legtöbb utánfutó nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

  • Like 1
Link to comment
Megosztás:

A müszer mint vezérlőegység:

Instrument Panel Cluster (IPC)

Az IPC (Instrument Panel Cluster kombinált műszer) a gépkocsivezető számára szolgáló kijelzőműszer, amelyen a motor fordulatszáma, a gépkocsi sebessége és az üzemanyagtartály feltöltöttségi szintje jelenik meg. Az IPC ezen kívül a különböző műveletek, illetve üzemzavarok jelzésére szolgáló LED-eket tartalmaz. Az AT / MTA-val szerelt gépkocsi esetében 2-jegyű kijelző mutatja a sebességfokozatot az IPC-ben. Egy további LCD kijelző a kilométerállás megjelenítésére szolgál. Ez a kijelző néhány más információt is bemutathat (mint pl. a következő szervizig hátralévő szakasz). Valamennyi információt az LS CAN buszon keresztül fogadja az IPC.

A gépkocsi sebessége az ABS kerékfordulatszám-érzékelők segítségével kerül regisztrálásra. Az ABS-vezérlőkészülék beolvassa az egyes kerekek fordulatszámát, és elküldi az adatokat a HS buszra. A gépkocsi sebességének kiszámítása a bal első kerékfordulatszám-érzékelő által közölt érték alapján történik. Az ECM ehhez kiértékeli az ABS-től érkező busz-információt, és kiszámítja a gépkocsi sebességét. Ezt az értéket az ECM a HS buszra küldi, ahonnan a CIM által lefordítva jut tovább az LS buszon keresztül, és itt értékeli ki az adatot az IPC a gépkocsi sebességének kijelzéséhez.

A megtett útszakasszal kapcsolatos információ is az ABS kerékfordulatszám-érzékelők segítségével kerül regisztrálásra, de itt a bal hátsó kerék jele szolgál alapul. Ezt az értéket is először az ECM számítja ki, azután a HS CAN útján továbbküldi, és a CIM lefordítja az LS CAN-ra. Ezt az értéket használja az OPC a kilométerállás kijelzésére.

Mivel a kerékfordulatszám gépkocsi sebességére, illetve útszakaszra átszámítására az ECM-ben kerül sor, a pontos kijelzéshez az abroncs kerületét is be kell programozni.

• Szerviz:

Az abroncsok kicserélése után TECH 2 segítségével újraprogramozást kell végezni az ECM-ben.

Ha a bal első, a gépkocsi sebességének kijelzéséhez hasznosított kerékfordulatszám-érzékelő meghibásodik, az ECM ehelyett a jobb első érzékelő jelét alkalmazza. Ugyanez érvényes a hátsó érzékelőkre is.

Az IPC feladata az is, hogy beolvassa átvigye a CAN buszra a különböző érzékelők és kapcsolók állását, illetve a busz-információk birtokában vezérelje a különböző állítótagokat:

Bemenetek:

Egyes billentyűk / kapcsolók ellenőrző-ellenállással rendelkeznek, és így felismerésre kerülnek a nyitott áramkörök.

Útmutatás: A fényszórómagasság beállítására szolgáló szabályozó keménykábelezett, és nem kerül az IPC által beolvasásra!

Bemenetek:

Világításkapcsoló központ helyzetjelző kapcsolóval, tompított fény kapcsolóval, ködlámpa kapcsolóval, hátsó ködlámpa kapcsolóval, automatikus világításvezérlés kapcsolóval, műszerfal-megvilágítás szabályozóval.

Vészvillogó berendezés kapcsolója

Fűthető hátsó szélvédő kapcsólója (MCP manuális klímaberendezés / MH klímaberendezés nélkül)

Parkolás-segítő kapcsolja

Központi zár kapcsoló

Félaktív futómű kapcsoló (SADS)

Kimenetek:

Vészvillogó kapcsoló ellenőrzőlámpa (a háttérvilágítás és kijelző-funkció közös LED-del, PWM vezérelt). A kijelzés vezérlésére akkor kerül sor, ha a REC-től megfelelő busz-információ érkezik.

Műszerfal-megvilágító izzók fényereje (PWM), a szivargyújtó izzójának fényerejét vezérli

Műszerfal-megvilágító LED-ek fényereje (PWM), a műszerfal tartományában található összes billentyű/kapcsoló fényerejét vezérli

Fűthető hátsó szélvédő kapcsoló ellenőrzőlámpa. Ez a LED akkor világít, ha a REC-től a CAN-on keresztül az az üzenet érkezik, hogy a hátsó szélvédő fűtése be van kapcsolva. (MCP manuális klímanberendezés változat / MH klímaberendezés nélkül)

Parkolás-segítő kapcsoló ellenőrzőlámpa. Ez a LED akkor világít, ha a PAS-tól a CAN-on keresztül az az üzenet érkezik, hogy a parkolás-segítő be van kapcsolva.

Fűthető hátsó szélvédő / fűthető külső tükör funkció

Az IPC felelős a "fűthető hátsó szélvédő / fűthető külső tükör" funkcióért.

Ha az IPC-hez a fűthető hátsó szélvédő / külső tükör bekapcsolására irányuló igény érkezik (a műszerfalon lévő kapcsolótól vagy az ECC busz-információjaként), ellenőrzésre kerülnek a bekapcsolás feltételei. Amennyiben ezek teljesülnek, az IPC továbbítja a hátsó szélvédő fűtésének bekapcsolására szolgáló igényt a REC-re, ahol bekapcsolásra kerülnek a mindenkori relék. Ha a REC-től az a visszajelzés érkezik, hogy a fűthető hátsó szélvédő bekapcsolásra került, kigyullad a LED a kapcsolóban (MCP / MH), illetve az ECC kezelőegységében elküldésre kerül a LED bekapcsolását célzó busz-információ.

  • Like 1
Link to comment
Megosztás:

CIM modul = kormányoszlop modul:

A CIM működésének általános leírása

A CIM (Column Integration Module) a kormányoszlopon elhelyezett modul, amely többek között a gyújtászárat és a villogó- és ablaktörlő-kapcsolót tartalmazza. A következő (részben extra) alrendszereket egyesíti:

Indításgátló, kormánykerék-távirányító, transzponder-antenna, gyújtászár, irányjelző kar, fényszóró/tompított fényszóró kar, Sebességszabályozó kar, információs kijelző kapcsolók, ablaktörlő kar, rádióvevő a kulcs-távvezérléshez, kormányszög-érzékelő, kürtkapcsoló, PEPS (kulcs nélküli hozzájutási és indítórendszer) indítógomb és ESCL (elektromos kormányzár). A CIM a kormányoszlop huzalozás költségeiknek és súlyának csökkentése érdekében került kifejlesztésre.

CIM-vezérlőkészülék

A CIM-vezérlőkészülék két CAN porttal rendelkezik, eggyel a Low-Speed CAN buszhoz és eggyel a High-Speed CAN buszhoz. A High-Speed busz és a Low-Speed busz közötti portként is szolgál a CAN buszok közötti információcsere végett. A saját RF-vevővel / adóval (transzponder) rendelkező gyújtáskulcs kivételével a CIM valamennyi eleme közvetlen (dugaszolt) kapcsolatban áll a CIM-vezérlőkészülékkel, ezért nincs szükségük kiegészítő kábelezésre.

Feszültségmenedzsment, áramellátás, gyújtászár

A feszültségmenedzsment feladatát a CIM-vezérlőkészülék látja el a gépkocsiban. Ez felelős a gyújtászár-információk (a gyújtáskulcs állása) dekódolásáért, valamint az információk CAN-információkénti továbbításáért a gépkocsi többi részéhez, továbbá keménykábelezéssel vezérel a CIM két áramellátó-relét az UEC-ben és REC-ben. Ugyancsak keménykábelezéssel jut el az ACC-jel (gyújtászár 1. állása) az ECM-hez annak érdekében, hogy az hamarabb felgyorsuljon. Ezáltal gyorsabban beindul a motor.

Busz-portok a High-Speed CAN-hoz (HS CAN) és Low-Speed CAN-hoz (LS CAN)

A CIM az adatcserét szolgáló két CAN porttal rendelkezik.

High-Speed CAN motor-rendszerekhez, hajtáslánc-rendszerekhez, indításgátlóhoz stb.

Single Wire (egyvezetékes) Low-Speed CAN karosszéria-rendszerekhez

HS CAN és LS CAN közötti port

A CIM a Low-Speed busz és a High-Speed busz közötti port (áttételező). A kiválasztott busz-információk a Low-Speed busztó a High-Speed buszhoz áramlanak és viszont.

Diagnosztikai port

A CIM-vezérlőkészülék a HS CAN-hoz és az LS CAN-hoz szolgáló CAN diagnosztikai porttal rendelkezik. A HS és LS buszvezetékek a CIM-en keresztül jut a diagnosztikai csatlakozóhoz. Figyelem: A dugasz CIM-ről történő lehúzása esetén megszakad az összeköttetés a HS és LS busz között!

A CIM-kötésben szereplő vezérlőkészülékek külső feszültség- vagy testzárlat miatti sérülésének megakadályozása végett a CIM-vezérlőkészülék mind a HS CAN-hoz, mind az LS CAN-hoz szolgáló belső védőkapcsolóval rendelkezik. A CIM diagnózisa is a CAN busz segítségével megy végbe.

A kormánykerék-távirányító világításának tompítása

A kormánykerék-távirányító gombjai meg vannak világítva. A megvilágítás tompítása az LS CAN által az IPC-től a CIM-hez továbbított információ alapján történik.

Villogók működése

A CIM-vezérlőkészülék az irányjelző kar 4 állását regisztrálja digitális formában. Az irányjelző kar már nem kattan be mechanikusan, hanem bekapcsolt villogók esetén is visszatér alapállásába. A kikapcsolás vagy a kormányszög-érzékelő, vagy a kar másik irányba mozdítása révén történik. A szükséges információk az LS CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől a REC-hez, amely azután meghatározza a villogás frekvenciáját és a kapcsoló teendőjét.

Sebességszabályozás művelet

A CIM-vezérlőkészülék a sebességszabályozás 3 kapcsolóállását regisztrálja digitális formában. A szükséges információk a HS CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől az ECM-vezérlőkészülékhez.

Ablaktörlés művelet

A CIM-vezérlőkészülék az ablaktörlő kar 6 fokozatát regisztrálja digitális formában. A szükséges információk az LS CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől az UEC-vezérlőkészülékhez. Az ablaktörlő kar már nem kattan be mechanikusan, hanem bekapcsolt ablaktörlők esetén is visszatér alapállásába. A kikapcsolás a kar másik irányba mozdítása révén történik.

Kürt művelet

A CIM-vezérlőkészülék regisztrálja a kürtkapcsoló állását. A szükséges információk az LS CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől az UEC-vezérlőkészülékhez.

Indításgátló (Immobiliser 3) művelet

A CIM-vezérlőkészüékbe beépítésre került az indításgátló művelet (Immobiliser 3). A CIM-vezérlőkészülék a feldugott transzponder-antenna segítségével kommunikál a transzponderrel a gyújtáskulcsban, és kiértékeli a transzponder jelét. Ha a gyújtáskulcsot érvényesnek ismeri fel, még ellenőrzi a REC, UEC, IPC-vezérlőkészülék azonosítóit. Ha ebből legalább 2-t érvényesnek ismer fel, folytatódik az engedélyezési művelet az ECM-vezérlőkészülékkel végbemenő kommunikációval, gyújtás BE állásban. Az ECM-vezérlőkészülék az indítás engedélyezését kéri a CIM vezérlőkészüléktől. Sikertelen engedélyezés setén el kel távolítani a gyújtáskulcsot a gyújtászárból, , és a Key IN státus ismételt felismertetésével kell kezdeményezni az új engedélyezést a transzponderen keresztül. A analóg jelek digitális jellé alakítása a CIM-vezérlőkészülék feladata.

Hangszóró művelet

AZ UEC, REC, PA, PEPS, IPS, DIS, SDM, SLM vagy TPMS vezérlőkészülékek felhívására a CIM megszólaltatja a beépített hangszórót. Ez a jel mindegyik művelet számára más-más. Pl. a REC vezérlőkészülék olyan információt küld a CIM-hez, hogy milyen frekvenciával kell megszólalnia a villogó hangjának (normál villogófrekvencia vagy hibás villogólámpa esetén magasabb villogófrekvencia). További műveletek, amelyeknél hangjelzés adására irányuló igény érkezik a CIM-vezérlőkészülékhez, pl. a helyzetjelző bekapcsolása, ajtó, csomagtér vagy hátsó csapófedél nyitva, parkolás segítése, alkalmazkodó sebességszabályozás, ablaktörlő kikapcsolása és szállítási üzemmód kikapcsolása.

Kormánykerék-távirányító művelet (speciális felszereltség)

A CIM-vezérlőkészülék regisztrálja a kormánykerék-távirányító működtetett gombját, és többszörös működtetés esetén mindig a legmagasabb prioritású gomb kerül értékelésre. A szükséges információk a CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől a DIS-vezérlőkészülékhez. Az információ egy része azután a DIS porton át tovább kerül a rádió-vezérlőkészülékhez.

Információs kijelző művelet (speciális felszereltség)

A CIM-vezérlőkészülék regisztrálja az információs kijelző kezelésére szolgáló kapcsoló működtetését. A szükséges információk a CAN-on keresztül jutnak a CIM-vezérlőkészüléktől a DIS-vezérlőkészülékhez.

Kormánykar-állás funkció

A CIM-modul kormányszög-érzékelővel rendelkezik. Ez az érzékelő regisztrálja a kormány pillanatnyi szögállását vagy a pillanatnyi kormánymozgást, és az információt átadja a CIM-vezérlőkészüléknek. A kormányszög-érzékelő jelét a CIM-vezérlőkészülék az irányjelző visszaállítására használja. A kormány szögállására vonatkozó információ a CIM-vezérlőkészüléktől a HS CAN-on keresztül az ABS / ESP-vezérlőkészülékhez jut, amennyiben a gépkocsi ESP-vel rendelkezik (ESP extra felszerelés). A továbbiakban az EHPS hasznosítja az információt. Az ESP változat esetén a "multi-turn" érzékelő a teljes kormánytartományban megadja a pontos szögállást. ESP-vel nem rendelkező gépkocsik esetében egyszerűsített változat kerül beépítésre, amely 360° után ismét 0-nál kezd.

Légzsák gyújtás-jel

A légzsák gyújtóköre a CIM-vezérlőkészülék érintkező-egységén keresztül kapcsolódik a vezetőoldali légzsákhoz (a bekapcsoló gyutacshoz) a kormánykerékben.

Kulcs-távirányítás művelet

A CIM-vezérlőkészülék olyan vevővel rendelkezik, amely fogadja a kulcsról érkező jeleket. A CIM-vezérlőkészülék kiértékeli az információt, és a CAN-on keresztül a REC-hez továbbítja.

Fényszóró / tompított fény művelet

A CIM-vezérlőkészülék regisztrálja a fényszóró-/tompított fény kapcsoló 2 állását. Ezt az információt a CAN-on keresztül továbbítja a CIM-vezérlőkészülék az UEC-vezérlőkészülékhez.

Kulcsreteszelés művelet

A kulcsreteszelési művelet csak automata váltóval szerelt gépkocsik esetében működik. A TCM-vezérlőkészülék a HS CAN-on keresztül továbbítja a választókar pillanatnyi állását a CIM-vezérlőkészülékhez. Ha a választókar "P" helyzetben van, a CIM kikapcsolja a kulcs reteszelését, és a gyújtáskulcsot ki lehet venni.

Önindító ellenőrzése művelet

Amikor a CIM felismeri a gyújtáskulcs "motor indítása" állását, az önindító működtetéséhez szükséges CAN információt küld az ECM-hez. Ez az információ vétele után további busz-információt küld a CIM porton keresztül az UEC-hez, amely azután az ott beépített indítórelét vezérli. Az indítórelé CIM általi közvetlen vezérlése az ECM-hez tett "kerülőút" nélkül nem lenne ésszerű, mivel az ECM dönti el, hogy az önindítót működtetni kell-e (ha a motor már jár, az ECM nem küld az önindító működtetésére irányuló busz-információt az UEC-hez akkor sem, ha a kulcsot "start" állásba fordítják).

ActiveSelect érintőkapcsolók művelet

A CIM regisztrálja az ActiveSelect érintőkapcsolók működtetését a kormánykeréken, és a kapcsolási igényt a HS CAN-on keresztül továbbítja a TCM / MTA-hoz.

  • Like 4
Link to comment
Megosztás:

Király a leírás uhuhu!

Hát igen, az elektronika megállíthatatlanul fejlődik. Nem gondolná az ember, hogy manapság már szinte mindent (a legapróbb dolgokat is) egymással kommunikáló mikro-áramkörök vezérelnek...

uhuhu: esetleg el tudnád mondani, hogy G Astrában ezekből (UEC, REC, IPC, CIM, HS/LS CAN) mi van / mi nincs? G astrában is hasonló egységek vezérlik akár csak a világítást is?

  • Like 1
Link to comment
Megosztás:

a fenti gondon tud -e valaki érdemi megoldást,?mivel a szervízeseknek és nekem sem eddig nem sikerült.

A lehúzott ablak esetére a kezelési útmutató arról szól,hogy a kulcs a kocsiból való kivétet követően kattintással magától megemeli a lehúzott ablakot és azt követően zár be.

Nekem ez nem működik a H modelnél!!

Előrre is köszönök minden választ.

  • Like 1
Link to comment
Megosztás:

a fenti gondon tud -e valaki érdemi megoldást,?mivel a szervízeseknek és nekem sem eddig nem sikerült.

A lehúzott ablak esetére a kezelési útmutató arról szól,hogy a kulcs a kocsiból való kivétet követően kattintással magától megemeli a lehúzott ablakot és azt követően zár be.

Nekem ez nem működik a H modelnél!!

Előrre is köszönök minden választ.

picit nem értem....

de ugy gondolom, hogy az nem müködik, hogy ha megnyomod a bezár gombot, éls nyomva tartod, akkor nem huzzafel az ablakot.

ez a funkcio csak a 4 elektromos ablakkal szerelt Astránál müködik !

vagy nem erre gondoltál?

Link to comment
Megosztás:

  • 1 month later...

picit nem értem....

de ugy gondolom, hogy az nem müködik, hogy ha megnyomod a bezár gombot, éls nyomva tartod, akkor nem huzzafel az ablakot.

ez a funkcio csak a 4 elektromos ablakkal szerelt Astránál müködik !

vagy nem erre gondoltál?

Tudom régi a hozzászólás, de ez a funkció csak a gyári riasztóval felszerelt autón működik.

Link to comment
Megosztás:

  • 7 months later...

Sziasztok,

Apropó astra H elektronika!Lehet, hogy nem szorosan ide vág, de ezt olvasva jutott eszembe egy kérdés, persze ez leginkább Uhuhu-nak szólhat, mivel ő a GURU a témában.

Tehát a H astrám néha kiírja a kijelzőre, hogy Brake light. Ezzel még nincs is baj, de nem mindig akaródzik eltűnni neki az első fékezésre...

Ehhez plussz infom, hogy a helyi opel service-ben azt mondták, hogy ez csak egy önellenőrzés amit a számítógép végez, de ha nem vagyok emiatt nyugodt, akkor csak vigyem be bátran amikor legközelebb kiírja és megnézik... :(

aha

csak pl. legközelebb amikor kiírta legalább 50km meg egy hétvége volt köztem meg az Opel service között... :wink:

Mókás gyerekek, nem?

(első körben amikor valami kis garanciális utastéri zörgés miatt bevittem az autót rögtön "fel kellett programozni" egy új software-t -mert "visszahívás"-ban már kellett volna csak az előző gazdája elmulasztotta- és másnapig a kocsi be sem indult... )

szal ha vki tud erről a féklámpa dologról felvilágosítást adni, hát ne késlekedjetek!

köszi.

más:

Azért nem olyan buta gyerekek ezek az Opelesek itt Kecsón (persze most a másik telephelyről beszélünk). Pl. nem volt a gépesben fedélzeti computer és felprogramozták. Azért ez jól esett. A gyári felár több mint 100 ropi, itt meg 16-ért megcsinálták másfél-két óra alatt.

Ehhez nem kellett más, minthogy a kocsiban legyen 3 soros kijelző, CD MP30-as rádió és multikormány.

hát szerencsém volt és így lett benne board computer. csak a pillanatnyi fogyasztást ne mutatná :D

Link to comment
Megosztás:

Azóta csinálja amióta a fedélzeti fel lett benne programozva (vagyis inkább azt mondanám, hogy előtte nem írta ki...). Viszont az változó, hogy mikor tűnik el a kijelzőről... persze a gyújtás ráadásakor már kiírja, csak nem tudom, hány fékezés (ha egyáltalán fékezésre teszi) után veszi le a kijelzőről...

Link to comment
Megosztás:

Még valami eszembe jutott, amit nem kérdeztem meg ("kérdezek, amíg szétesek" :( ).

ezt az önellenőrzést minden indítás előtt elvégzi vagy csak bizonyos számú indítás után? Mert ha mindegyik előtt, akkor nyilván vmi. hiba lehet, de ha csak ciklikusan, akkor még van esélyem, hogy nincs gáz.

Ja! majd elfelejtem megköszönni a segítséget amit itt kapok TŐLETEK, és az érdeklődést, meg mindent.

Szal király a fórum, meg TI is királyok vagytok! azt hiszem maradok :supz: (persze csak ha nem baj :roll: )

Link to comment
Megosztás:

Még valami eszembe jutott, amit nem kérdeztem meg ("kérdezek, amíg szétesek" :( ).

ezt az önellenőrzést minden indítás előtt elvégzi vagy csak bizonyos számú indítás után? Mert ha mindegyik előtt, akkor nyilván vmi. hiba lehet, de ha csak ciklikusan, akkor még van esélyem, hogy nincs gáz.

Ja! majd elfelejtem megköszönni a segítséget amit itt kapok TŐLETEK, és az érdeklődést, meg mindent.

Szal király a fórum, meg TI is királyok vagytok! azt hiszem maradok :supz: (persze csak ha nem baj :roll: )

Idemásolom amit a G Astra kezelési útmutatóban találtam a komputer önellenőrzés funkciójával kapcsolatban. Nem tudom H Astránál hogy van.

"

Többfunkciós kijelző

Önellenőrzés

Kijelzésre kerülnek a folyadék szintek, a fékbetétek vastagsága, az automata sebességváltó működési állapota, a fontosabb izzók és biztosítékok állapota. Az izzók állapota csak akkor kerül kijelzésre, ha az érintett áramkör be van kapcsolva.

A gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor minden funkció ellenőrzésre kerül. A

Féklámpa (Bremslicht)

jelzés megjelenik. A féklámpa visszajlező csak a fékpedál lenyomása után néhány másodperccel alszik ki.

Hiba kijelézésére felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha több hiba is van, akkor egymás után kijelzésre kerülnek. Néhány hiba rövidített formában kerül kijelzésre.

Hibaüzenek:

...

Féklámpa (Bremslicht)

Az izzó cseréje szükséges.

...

Figyelmeztető jelzés esetén a fedélzeti számítógép adatai nem jelennek meg a kijelzőn. A hibaüzeneteket nyugtázni kell az ablaktörlő kar végén elhelyezett "S" vagy "R" gombok megnyomásával. Ha több hibaüzenet van, azokat egyesével kell nyugtázni. Ha minden hibaüzenet nyugtázásra került, akkor ismét a fedélzeti szg. adatai jelennek meg a kijelzőn. A "CHECK" felirat a képernyőn égve marad, ezzel figyelmeztet arra, hogy üzemzavar került regisztrálásra, de a hibát még nem javították ki.

A következő hibaüzenetek:

- Féklámpa

- Féklámpa biztosíték

- Külső világítás

15 perc elteltével ismét megjelennek, ha a javítás ezalatt nem történik meg.

A gyújáskapcsoló bekapcsolásakor az összes érvényben lévő hibaüzenet egymás után kijelzésre kerül, függetlenül attól, hogy már egyszer nyugtázva lett vagy sem.

Ha a hibát kijavítják, a hibaüzenet automatikusan törlődik.

"

Link to comment
Megosztás:

Sztem, ha magától kialszik a jelzés fékezés után, akkor az normális... Hogy miért nem mindig írja neked ki, azt nem tom. Valószínű, a H Astra más, vagy esetleg azért, mert "az izzók állapota csak akkor kerül kijelzésre, ha az érintett áramkör be van kapcsolva", bár a féklámpánál a leírás alapján mintha mindig ki kéne írnia minden gyújtáskor a féklámpa szöveget, csak az első fékezés után kialszik... Kicsit nehezen értelmezhető a szöveg.

Link to comment
Megosztás:

Guest
Ez a téma már lezárult.
 Share

×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.